Технологичен процес

Храните и процесите, които ги създават, са в основата на технологичните процеси. Ние помагаме на нашите клиенти от формулировката и методите до инженеринга, от идеята за продукта в лабораторията до промишления процес.

Нашият фокус е не само върху производствения процес сам по себе си, но също така и върху ефективността на целия процес, като се вземат предвид нуждите за почистване, енергетиката и поддържащия персонал.

Нашите клиенти са фирми, произвеждащи млечни продукти, напитки и алкохол, но също така предприемачи и консултанти. От нашата фирма в град Добрич, България, ние работим по проекти за клиенти по цялия свят.

 

process technology