Инженеринг

Производството и внедряването на съоръжения е насочено най-вече към хранително-вкусовата промишленост. Ние извършваме пълен цикъл от планиране, проектиране, производство, доставка, монтаж, сглобяване на място и пускане в експлоатация. Нещо повече, нашите специалисти ще ви дадат съвети за развитието на нови проекти, за реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения.

 

plant engineering