Документация за провеждане на процедура избор с публична покана

logo s

Документация за провеждане на процедура избор с публична покана на "Никос Хранинженеринг" ЕООД, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0971-C01, с предмет:

"Закупуване на ДМА и ДНА – високотехнологично оборудване за производство на машини, съоръжения и автоматизирани технологични линии за млекопреработвателната промишленост, по 12 обособени позиции:
ОП 1 – „Машина за почистване, за заглаждане и заобляне на части след рязане с лазер, пънч-преса или плазма” – 1 брой;
ОП 2 – „Кръгловибрационна шлифовъчна машина за полиране на повърхности” – 1 брой;
ОП 3 – „Акумулаторна иглонабивна маркираща система” – 1 брой;
ОП 4 – „Специална четиривалова хидравлична машина за конично огъване на листов материал” – 1 брой;
ОП 5 – „Заваръчен токоизточник” – 3 броя;
ОП 6 – „Машина с гъвкав вал” – 1 брой;
ОП 7 – „Машина за огъване на тръби с дорник” – 1 брой;
ОП 8 – „Електрическа машина за направа на резби върху листов материал – 2 броя;
ОП 9 – „Устройство за манипулация/повдигане на обемни/тежки материали” – 2 броя;
ОП 10 – „Машина за изработка на люкове” – 1 брой;
ОП 11 – „Лентов шлайф” – 1 брой;
ОП 12 – „Програмна система за подготовка на разкройно производство с CNC машини на основата на САМ система” – 1 брой.”

Документацията може да изтеглите оттук. (прикачен файл)